Per Svensson
Pelle Grävare
Tel: 0176-41146
Mob: 073-0391960
Västanviksvägen14
76015 Gäddö
Mail: pelle.gravare@hotmail.com

Pelle har sedan mitten på 60 talet kört traktorer och grävmaskiner.
Han har varit verksam inom entrepenör grenen enda sedan starten samt så har han drivit ett litet jordbruk

Han har haft hand om skötsel av ängar och åkrar, även tillsyn av reningsverk, pool och driksvatten anläggningar har ingått i entrepenaderna.

Vinter och sommar skötsel av vägar.

Han har inom grävningen gjort det mesta som Avlopp, tomtplanering, infarter, drenäring, dikning mm

Han har sedan ungdomen hållt på med trädfällning och beskäring.